Loading...

Verimlilik Yönetimi

Verimlilik Nedir?

En az çaba ile en çok çıktıyı verebilecek tüm üretim kaynakları arasındaki dengedir. Verimlilik; mevcut üretim sürecinde uygulanan yöntemlerle, girdi miktarında, üretim kapasitesinde, çıktı karmasında oluşan tüm değişimlerin çıktı/girdi ilişkileri düzeyinde göstergesidir.

Verimlilik Hedefleri Nelerdir?

  • Eldeki kaynakları daha tutumlu ve akıcı bir biçimde kullanarak; Daha çok ve daha kaliteli hizmet üretmektir.
  • Daha insancıl çalışma ortamları yaratarak daha çok ve daha kaliteli hizmet üretmektir.
  • Kaynakların tutumlu ve akılcı biçimde kullanıldığı daha insancıl çalışma ortamları içinde daha çok ve daha kaliteli hizmet üretmektir.

Günümüz teknolojisi artan kurumlar arasındaki rekabette büyük bir önem taşımaya başlamıştır. Kurumlar karlılık önceliği ile maliyet hesaplamaları yaparken artık önceliklendirecekleri bir çok konu oluşmuştur. Satış pazarı, üretim, personel buna benzer daha bir çok etken. İşte tam bu noktada verimlilik konusu büyük bir önem taşımaya başlıyor.

Karlılığı doğrudan etkileyen üretim fonksiyonları verimliliğin veri kaynağıdır. Verimlilik kavramı kurumun uçtan uca tüm süreçlerini kapsamaktadır. Verimliliği 2 başlıkta incelemek gerekirse Geniş anlamlı ve dar anlamlı verimlilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Geniş anlamdaki verimlilik kavramı ekonomik hedeflere ulaşılırken kullanılan araçların ve yöntemlerin duyarlılığını ve etkinliğini ölçen bir kavramdır. Dar anlamdaki verimlilik ise teknik olarak ifade edilen üretim miktarı ile üretim faktörleri arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Verimlilik asla statik bir değer değil her zaman dinamik bir kavramdır. Verimlilik kuruluşların başarı derecesini ve karlılığını gösteren önemli bir etkendir.

Bu yöntemleri kullanarak;

Verimlilik Yönetimi Hizmetlerimiz


  • Faaliyet Giderlerinin Azaltılması
  • Üretim ve Diğer Operasyonel Giderlerin Azaltılması
  • Ürün ve Hizmet Maliyetlerinin Doğru Hesaplanması
  • Üretim Performans Artırılması
  • Efektif İş Gücü Kullanımı
  • Verimlilik ölçümlemeleri
  • Verimlilik raporlamaları

vb. gibi kurumunuzun tüm alanlarında doğru, efektif, süreçleri belli, standardize edilmiş bir ortam yaratarak verimliliğinizi oluşturabiliriz.