Loading...

Süreç Yönetimi

Teknolojinin durmadan gelişmekte olan günümüzde, her işletmenin ortak paydada buluştuğu süreç yönetimi konusu gittikçe önem kazanıyorum. Endüstrinin gelişiminden bu yana evrimine devam etmekte olan iş süreçleri kurumların, gelir, maliyet, verimlilik vb benzeri hayati konuları içermektedir. Bu durumu göz önüne almak gerekirse teknolojiyi kullanarak kurumlarınızın süreçlerini iyi analiz edebilmenin sonunda, tüm alanlarda standardize edilmiş ve raporlanabilir bir ortam yaratabilirsiniz.

BSSID Global olarak tam bu noktada sizler için doğru analizler yaparak, kurum kültürünüze uygun doğru teknolojilerle buluşturarak az maliyet ile kurumunuzu uluslararası teknoloji ve süreç standartlarına ulaşmanızda sizlere yardımcı olmak istiyoruz.

Her sektörde ve bizzat sektör içerisinde yönetici olarak çalışmış deneyimli ekibimiz ile ihtiyaçlarınızı belirleyerek sizlere gerçek ihtiyaçlarınızı sunacaktır.

SSID Global, kurumunuzdaki tüm departmanlarınız ile etkileşime girerek mevcut durumunuzu raporlayacak ve sonrasında uçtan uca iletişimin ve teknolojinin konumlandırılacağı noktaları belirleyecektir.

Genel olarak süreç değerlendirmesi yapmak gerekirse;
Süreçleri belirlemek, tanımlamak, performansını izlemek ve iyileştirmek öğelerini içeren Süreç Yönetimi, kuruluş içinde müşteriye katma değer yaratan faaliyetlere odaklanarak toplam etkinliğin artmasını sağlar. İyi yönetilen süreçler kurumlarda hataların azalmasını, hizmet hızının, kalitesinin ve hizmet alanların memnuniyetinin artmasını sağlamaktadır. Günümüzde fonksiyonel yönetim etkinliğini yitirmiş, süreç yönetimi ön plana çıkmıştır. Etkin bir Süreç Yönetimi fonksiyonel organizasyonlarda yaşanan işlerin sahiplenilmemesi, iletişim güçlüğü, kaynak israfı, işlerin tekrar etmesi gibi darboğazları ortadan kaldırır. Daha fazla etkinlik, verimlilik, esneklik ve kapasite ile daha kısa çevrim sürelerine ulaşmak için süreçler iyileştirilmelidir.

Süreç yönetiminin, ülkemizdeki kurumsal gelişim girişimleri içinde hem özel sektör hem de kamu sektöründe önemli bir yeri bulunmaktadır.

Süreçle ilgili bilgilerin kurumsallaşması.
Süreç yönetimi uygulamalarına katılım ile çalışan motivasyonu ve memnuniyetinin artırılması.
Süreç standardizasyonu.
Süreç performansının kurumsal takibinin sağlanması.
Süreç iyileştirme çalışmalarının sistematik yaklaşımlar ile yürütülmesi ve kurumsallaştırılması.
Belgelendirme/akreditasyon çalışmalarının temelinin oluşturulması.
Stratejik planlama çalışmalarını destekleyecek faaliyet analizlerinin gerçekleştirmesi.
İç kontrol sistemi çalışmalarının ön gerekliliği olan “süreç yönetim sistemi”nin kurulması.
Organizasyonel yeniden yapılanma çalışmalarının süreç bazlı desteklenmesi. Personel oryantasyon dokümanlarının hazırlanması.
Süreç otomasyon çalışmalarının modellenmesi.