Loading...

İş Zekası(BI) & Raporlama

Kurumunuzdaki gelişen süreçlerin ardından yaptığınız verimlilik çalışmalarını ölçebileceğiniz ve ölçümlediğiniz bu verileri anlamlı hale getirerek. Doğru kararlar almanızı sağlabilmeniz amaçlanmaktadır.

Kurumlarınızda kullanmakta olduğunuz çeşitli programlar aracılığı ile üretilen verileriniz farklı programlardan toplanarak iş zekası ile anlamlı bir hale getirilmektedir. Eğer kurum içerisinde ERP sistemi mevcut ise veri ambarı oluşturularak öncelikli olarak ERP raporları geliştirilir akabinde de BI uygulamaları ile veri ambarı üzerinde oluşturulmuş tüm bu veriyi bütünleşik hale getirerek anlamdırılması sağlanır.

Veri madenciliği, online analitik işleme, sorgulama ve raporlama dahil olmak üzere birbiriyle ilgili çeşitli aktivitelerden oluşan bir disiplindir. Ancak başarı için bundan daha fazlasını bilmek gerekiyor.

Raporlama ve iş zekası üzerinden gerçek sonuçlar alınabilmesi için öncelikli olarak temiz bir veriye yani temiz veriye ihtiyaç duyulur. Bu nedenle ;

1.Kurum süreçlerinin oluşturulmuş.,

2.Veri girişinin hızlı ve kusursuz yapılabilmesi için uygun bir altyapı,

3.Alt yapıya ve kurum kültürüne uyabilecek bir ERP sistemi,

4.Kurum çalışanlarının bilinçlendirerek, sisteme ayak uydurmaları için eğitimlerinin düzenlenmesi,

5.Kurum departmanlarının yöneticileri ve kurum yönetiminin rapor ihtiyaçları,

6.Bunun yanı sıra doğru kurum analizi ile ihtiyaç duyulması gereken raporlarında türetilmesi,

7.Doğru raporlama yollarının seçilmesi (uygulama alanında),

8.Tüm bu ihtiyaçların oluşturulmasından sonra uygun bir iş zekası uygulaması ,

gibi durumların netleştirilmesi alınan raporların en doğru ve net sonuçları ortaya koyacaktır.

Doğru bir raporlama kurumlar için hayati önem taşımaktadır. Doğru alınan Raporlar ve iyi organize edilmiş BI Dashboard’ları ile kurum geleceği hakkında, satış kanalları hakkında, üretim bandı hakkında ve en önemlisi uçtan uca kurum verimliliğin artırma yöntemleri hakkında detaylı fikir edinilerek karar almada yardımcı olacaktır.